Scheurvorming

(Cracking)

Kan in verschillende stadia tijdens het vervaardigen en het gebruik van betonconstructies optreden als gevolg van belasting, krimp , kruip of voorspanning

Nadere omschrijving

Scheurvorming in beton kan optreden in verschillende stadia en door heel verschillende oorzaken, vanaf het moment dat de betonspecie in de bekisting is gestort tot en met de gebruiksfase van de betonconstructie. We lopen hier met grote stappen door het 'betonleven'.

scheurtypen
scheurtypen

Scheuren in de (nog) plastische fase

In de nog plastische fase gedurende de eerste uren na het verwerken van de betonspecie kan al scheurvorming ontstaan. We hebben dan te maken met sedimentatie of zettingsscheuren of met plastische krimp.

Scheuren in verhardend beton

In verhardend beton spelen meerdere processen een rol in relatie tot het risico op scheurvorming.

Zowel krimp en uitzetting door temperatuureffecten als krimp door uitdroging (zie uitdrogingskrimp) kan hier een rol spelen. Indien bijvoorbeeld een betonwand op een reeds verharde vloer wordt gestort, zijn deze risico's groot.

Scheuren in verhard beton

Ook als bij het ontwerp en de vervaardiging van de constructie zorgvuldig te werk is gegaan, kan scheurvorming in de constructie optreden. Dit hoeft niet direct reden voor ongerustheid te zijn. Sterker nog, wapeningsstaal in beton kan zijn werk pas doen als er enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

In constructief beton zijn in het algemeen in de trekzone scheuren aanwezig. Met deze scheuren is bij het ontwerp rekening gehouden, in de berekening is een maximaal toegestane scheurwijdte aangehouden. De toegelaten maximale scheurwijdte is afhankelijk van de milieuklasse.

Normen/aanbevelingen/literatuur