Scheurwijdte

De afstand tussen de wanden van de scheur, gemeten op het betonoppervlak

Scheurwijdtemeter
Scheurwijdtemeter

Nadere omschrijving

In betonconstructies kan scheurvorming optreden. Ook als bij het ontwerp en de vervaardiging van de constructie zorgvuldig te werk is gegaan. Dit hoeft niet direct reden voor ongerustheid te zijn. Immers, de wapening in gewapend constructief beton kan zijn werk pas doen nadat enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

In constructief beton ontstaan deze scheuren in de trekzone op het moment dat de betontreksterkte wordt overschreden. Het beton scheurt en de wapening neemt de trekbelasting over.

Bij een correcte dimensionering van de wapening (hoeveelheid en verdeling van de wapening) worden deze scheuren gelijkmatig verdeeld over het betonoppervlak en blijft de scheurwijdte beperkt tot enkele tienden van millimeters. Daarbij is een duurzame bescherming van de wapening gewaarborgd. De toegelaten maximale scheurwijdte is afhankelijk van de (milieu-)belasting van de betonconstructie en is gekoppeld aan de milieuklasse.

De scheurwijdte kan worden gecontroleerd met een zogenoemde scheurwijdtemeter .

De maximaal toegelaten scheurwijdte wordt door de ontwerper vastgelegd in de projectspecificatie . Onderstaande tabel is een versimpelde weergave van tabel 7.1N uit de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1992-1.

MilieuklasseScheurwijdte w (mm)
zonder voorspanstaalmet voorspanstaal
X0 en XC10,40,3
XC2 t/m XC40,30,2
XD1 t/m XD3 XS1 t/m XS30,20,1

Maximale scheurwijdte afhankelijk van milieuklasse volgens NEN-EN 1992-1-1

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670 Het vervaardigen van betonconstructies
(NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • Dossierpagina Scheurvorming - Betoniek

  • Dossierpagina Scheurvorming - Cement