Schraal beton

(Lean concrete)

Beton met een laag cementgehalte

Nadere omschrijving

Schraal beton is een mengsel van cement , zand, water en grof toeslagmateriaal met een laag cementgehalte.

Schraal beton wordt onder meer toegepast als fundering onder betonverhardingen. Voor deze toepassing is schraal beton beschreven in de Standaard RAW-bepalingen. Volgens deze standaard moet de gemiddelde druksterkte van twaalf in het laboratorium vervaardigde proefkubussen bij een ouderdom van zeven dagen ten minste 3 MPa bedragen. Het cementgehalte ligt in het algemeen tussen 75 en 125 kg/m3.

Normen/aanbevelingen/literatuur