Silica fume

(Silica fume)

Zeer fijne stof, voornamelijk bestaand uit amorf siliciumoxide, gebruikt als vulstof in beton of als hoofd- of nevenbestanddeel in cement

Nadere omschrijving

Silica fume ontstaat bij de vervaardiging van zogenaamde ferro-siliciumverbindingen en de bereiding van het element silicium. Silica fume, bestemd voor toepassing in cement en beton , bestaat in de regel voor meer dan 90% uit amorf siliciumdioxide (SiO₂).

Een van de kenmerkende eigenschappen is de extreem hoge fijnheid ( specifiek oppervlak in m² per kg bedraagt circa 20.000).

De combinatie van het grote specifieke oppervlak en het hoge gehalte aan amorf SiO₂ verklaart de duidelijke puzzolane eigenschappen van silica fume.

Silica fume wordt onder meer verwerkt in zeer- hogesterktebeton en in beton waaraan zeer hoge eisen worden gesteld wat betreft de dichtheid en de slijtvastheid en in speciale cementen, bestemd voor hogesterktebeton en mortels.

Normen/aanbevelingen/literatuur