Slimline vloer

(Slimline floor)

Vloersysteem, bestaande uit een 70 mm dikke betonplaat met daarop aan de bovenzijde aangebrachte ribben

Slimline vloer, 'een vloer op zijn kop'
Slimline vloer, 'een vloer op zijn kop'
Slimline vloer, met ruimte voor leidingen
Slimline vloer, met ruimte voor leidingen

Nadere omschrijving

De slimline vloer wordt ook wel 'een vloer op zijn kop' genoemd. Dit omdat de stalen profielen aan de bovenzijde zijn aangebracht. Meestal zijn dit stalen IPE-profielen waarbij in het lijf van de profielen doorvoergaten zijn aangebracht. Op de profielen wordt een flexibele topvloer naar keuze aangebracht.

Dankzij de ruimte tussen de profielen en de sparingen in het lijf van de profielen is er veel ruimte voor alle mogelijke leidingen. Alle installatiewerkzaamheden kunnen bovendien eenvoudig vanaf de bovenzijde worden uitgevoerd.

Slimline vloeren worden toegepast als begane grond- of verdiepingsvloer in de woning- en utiliteitsbouw en de renovatiesector.

Overspanningen tot maximaal 7,60 m zijn mogelijk. Met geïntegreerde liggers zijn overspanningen tot 14,40 m mogelijk. Standaardbreedte: 2,40 m.

Zie ook: betonnen vloeren

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton;

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton;

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies;

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • BRL 0203, Beoordelingsrichtlijn vrijdragende vloerelementen;

  • Cement 2002/8, Over de vloer

  • Dossierpagina Prefab vloersystemen - Betoniek