Staalplaatbetonvloer

(Steel plate concrete floor)

Vloersysteem met een geprofileerde staalplaat als verloren bekisting die tevens fungeert als (deel van de) wapening

Nadere omschrijving

Na het leggen van de geprofileerde stalen platen wordt hierop een betonnen druklaag gestort. De geprofileerde staalplaat functioneert tevens als wapening. Indien nodig wordt in het beton aanvullende wapening opgenomen.

Staalplaatbetonvloer
Staalplaatbetonvloer

Er zijn geprofileerde platen verkrijgbaar met een hoogte tot circa 40 mm, speciaal voor dunne vloertjes op houten balklagen en platen met een profielhoogte tot circa 200 mm voor grotere overspanningen. Tijdelijke ondersteuningen kunnen nodig zijn.

Overspanning: platen met circa 40 mm hoogte (zwaluwstaartprofiel) tot circa 200 mm, de grotere profielhoogtes kunnen circa 9 m overspannen.

Staalplaatbetonvloeren worden toegepast als dragende verdiepingsvloeren en als dakplaat. Toepassingen vooral in combinatie met stalen skeletbouw.

Zie ook: betonnen vloeren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1991 Eurocode 1, Belastingen op constructies

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 1994 Eurocode 4, Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • Dossierpagina Hybride constructies - Cement

    Dossierpagina Prefab vloersystemen - Betoniek