Statistiek

(Statistics)

De wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken en interpreteren van kwalitatieve gegevens

Nadere omschrijving

Bij de keuring en controle van beton worden de resultaten van proefstukken statistisch beoordeeld volgens in de voorschriften vastgelegde methoden en criteria.

De keuring op druksterkte in NEN-EN 206-1 is gebaseerd op de beoordeling van series van vijftien proefstukken. De toets op karakteristieke druksterkte wordt uitgevoerd met een vooraf bepaalde schatting van de standaardafwijking over de hele populatie. Hierbij worden de volgende begrippen gehanteerd:

fci= het individuele druksterkteresultaat

fcm= gemiddelde druksterkte

fck= karakteristieke druksterkte

σ = schatting van de populatiestandaardafwijking

x15= het gemiddelde van vijftien opeenvolgende testresultaten

s15= standaardafwijking van vijftien opeenvolgende testresultaten

Bij de keuring zien we achtereenvolgens het ' aanvangsonderzoek ' en het 'vervolgonderzoek'.

Tijdens het aanvangsonderzoek is de standaardafwijking nog niet bekend en wordt een verhoogde monsternamefrequentie gehanteerd. In deze periode wordt beoordeeld op individuele meetwaarden en het gemiddelde van series van r meetwaarden.

Nadat een betrouwbare schatting van de populatiestandaardafwijking mogelijk is, wordt overgegaan tot het vervolgonderzoek. Hierin wordt getoetst op series van 15 resultaten.

Het gemiddelde moet voldoen aan criterium 1: x 15 - 1,48.σ³fck,

De individuele testresultaten moeten voldoen aan criterium 2: fci> fck– 4.

Voortdurend wordt getoetst of de gebruikte schatting van de populatiestandaardafwijking σ niet te veel afwijkt van de standaardafwijking over de laatste vijftien meetwaarden. Hiervoor geldt de eis: 0,63.σ < s15< 1,37.σ.

Zodra de waarde van s15 buiten deze grenzen komt moet σ opnieuw worden berekend uit de laatste 35 resultaten.

Normen/aanbevelingen/literatuur