Sterkteklasse

(Compressive strength class)

Aanduiding voor de sterkte van beton

Nadere omschrijving

In de betonvoorschriften NEN-EN 206-1 en NEN 8005 zijn voor beton sterkteklassen vastgelegd. De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte, het tweede getal staat voor de karakteristieke kubusdruksterkte.

NEN-EN 206-1 kent voor normaal en zwaar beton zestien sterkteklassen.

Voor lichtbeton kent NEN-EN 206-1 een indeling in veertien sterkteklassen. Deze sterkteklassen worden aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen.

In NEN 8005, de Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, is aanbevolen het voor te schrijven aantal sterkteklassen te beperken tot de volgende voorkeurreeksen:

Normaal beton en zwaar betonLichtbeton
C12/15LC12/13
C20/25LC20/22
C28/35LC30/33
C35/45LC40/44
C45/55LC50/55
C53/65LC60/66
C60/75LC70/77
C70/85LC80/88
C80/95
C90/105
C100/115

Normen/aanbevelingen/literatuur