Streng

(Steel strand)

Samenstel van voorspandraden

Nadere omschrijving

Bij voorgespannen beton wordt vaak gewerkt met speciaal betonstaal in de vorm van strengen. Een streng is een samenstel van kleinere (diameter 3 – 10 mm) voorspandraden. De streng bestaat uit een kerndraad waaromheen een aantal (meestal zes) draden wordt geslagen of er worden drie draden samengeslagen.

Bij een zevendraadsstreng heeft de centrale draad een diameter die minimaal 2% groter is dan de omliggende draden.

Typen voorspanstaal (bron: Betoniek 16/02)
Typen voorspanstaal (bron: Betoniek 16/02)
Ter bescherming van het staal worden strengen voorzien van een PE-mantel gevuld met was of vet
            (bron: Betoniek 16/02)
Ter bescherming van het staal worden strengen voorzien van een PE-mantel gevuld met was of vet (bron: Betoniek 16/02)

Normen, aanbevelingen, literatuur