URL

Uitvoeringsrichtlijn

Een uitvoeringsrichtlijn is een document waarin uitvoeringstechnieken, methoden en technische specificaties van materialen staan beschreven die te maken hebben met het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of het maken van een product.