VMA

Voorspanning met Aanhechting

Zie ook: Voorgespannen beton