Vervangingspercentage

(Percentage of replacement)

Het percentage waarmee een gegeven grondstof in beton wordt vervangen door een andere grondstof, gebruikelijk uitgedrukt in % (V/V)

Nadere omschrijving

Beton kan worden hergebruikt om nieuw beton te maken
Beton kan worden hergebruikt om nieuw beton te maken

Beton wordt samengesteld uit bindmiddel ( cement en eventueel vulstoffen ), toeslagmateriaal , water en eventueel hulpstoffen en/of toevoegingen (bijvoorbeeld vezels). Steeds vaker worden deze grondstoffen samengesteld uit meerdere componenten, of gedeeltelijk vervangen door alternatieve grondstoffen.

Zo worden toeslagmaterialen voor beton steeds vaker (gedeeltelijk) vervangen door recyclingmaterialen of andere secundaire grondstoffen. Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaard op primaire toeslagmaterialen en wordt het onnodig storten van bruikbare grondstoffen voorkomen.

Daarom verdient het de voorkeur (om misverstanden bij afspraken over vervangingspercentages te voorkomen) om het vervangingspercentage:

  • altijd uit te drukken in volumeprocenten (%V/V). Immers, volumieke massa’s van materialen kunnen sterk uiteenlopen (waardoor een vervanging in massa % onbedoeld sterk afwijkende volumes kan opleveren);

  • duidelijk aan te geven of dit percentage betrekking heeft op het totaal aan toeslagmateriaal in de betonsamenstelling of op de vervanging van een bepaalde fractie of korrelgroep.

Normen, aanbevelingen, literatuur