Vicat (proef van)

(Vicat test)

Proef waarmee het tijdstip van begin en einde binding van een cementpasta wordt bepaald

Oudere versie
Oudere versie

Nadere omschrijving

Een voor de praktijk belangrijk gegeven is de snelheid waarmee een betonspecie of mortelspecie opstijft. Hiermee wordt immers bepaald hoelang de specie verwerkbaar blijft.

Moderne versie, laboratoriumopstelling
Moderne versie, laboratoriumopstelling

In de cementnorm is hiervoor de zogenoemde Vicat-proef opgenomen. Bij deze proef wordt het opstijfgedrag gemeten van een pasta van cement en een bepaalde hoeveelheid water zodat een vastgelegde consistentie wordt bereikt. Regelmatig wordt de indringdiepte van een naald gemeten. Begin binding is gedefinieerd als het tijdstip waarop de naald nog een bepaalde indringdiepte bereikt. Op dezelfde manier kan ook het begrip einde binding worden vastgelegd, namelijk het tijdstip waarop de naald juist niet meer in de pasta dringt.