Vlakke plaatvloer (in het werk gestort)

Traditionele vlakke vloer die op een bekisting wordt gestort

Nadere omschrijving

Met deze vloer is de vormvrijheid zeer groot. Naast rechthoekige vormen zijn ook driehoeken, trapeziumvormen enzovoort mogelijk. Deze vrijheid geldt ook ten aanzien van de plaatsing van steunpunten. Daarbij is de dikte van de vloer vrij te bepalen.

De vloer wordt voorzien van wapening in twee richtingen. Zo nodig kan de vloer worden voorzien van voorspanning in een of twee richtingen. Overspanning tot circa 10 meter.

Zie ook: Betonnen vloeren

Normen/Aanbevelingen/Literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1991 Eurocode 1, Belastingen op constructies

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)