Volumieke massa

(Density)

De massa per volume van een materiaal

Nadere omschrijving

Beton wordt naar volumieke massa onderscheiden in de volgende drie klassen:

  • lichtbeton : beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800 kg per m³, maar niet meer dan 2000 kg/m³;

  • normaal beton: beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg per m³, maar niet meer dan 2600 kg/m³;

  • zwaar beton : beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2600 kg per m³.

Bij het samenstellen van beton dient rekening te worden gehouden met de verschillende volumieke massa’s van de grondstoffen.

Een bijzondere rol speelt hierbij het toeslagmateriaal. Bij het bepalen van de volumieke massa van toeslagmateriaal wordt onderscheid

gemaakt naar de verschillende vochtcondities.

We onderscheiden:

SymboolToelichting
ρ avolumieke massa van het materiaal zonder inwendige poriën of met een zeer laag percentage poriën (a = 'apparent')
ρ rdvolumieke massa van het materiaal met een niet te verwaarlozen percentage inwendige poriën (rd ='relative density')
ρ bvolumieke massa van los gestort materiaal (b = 'bulk')
ρ ssdvolumieke massa van verzadigd, oppervlakte-droog materiaal (ssd = 'satured, surface dry')

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206 Beton

  • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN 5905, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620