Weerfasen

(Ambient temperature range/ambient weather conditions)

-

Nadere omschrijving

Regio-indeling weerbericht voor de bouwnijverheid
Regio-indeling weerbericht voor de bouwnijverheid
Poster Beton in de zomer
Poster Beton in de zomer
Poster Beton in de winter
Poster Beton in de winter

In NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies (vervangt NEN 6722) zijn zogenoemde weerfasen vastgelegd. Elke fase hoort bij een bepaalde gemiddelde en minimumtemperatuur en aan elke fase zijn specifieke maatregelen gekoppeld.

Omdat betonspecie en jong beton gevoelig zijn voor vorst wordt speciaal ten behoeve van de bouw in de koude jaargetijden een telefonisch weerbericht verspreid. Het weer wordt per regio beoordeeld in een aantal weerfasen, zie tabel. Storten bij vorst is mogelijk als er beschermende maatregelen worden getroffen.

Nadere informatie over het weer voor de bouw kunt u krijgen bij Bouwend Nederland, Bouwweer.

WeerfaseGemiddelde temperatuur van 's ochtends 9.00 tot de volgende ochtend 9.00 uurTemperatuur in de nacht
0plus 4 °C of hogerop de meeste plaatsen: géén vorst of niet meer dan 1 graad vorst
1plus 4 °C of hogerop vele plaatsen: meer dan 1 graad vorst
2tussen 0 °C en plus 4 °Cop de meeste plaatsen: niet meer dan 2 graden vorst
3tussen 0 °C en plus 4 °Cop vele plaatsen: meer dan 2 graden vorst
4beneden 0 °Cop de meeste plaatsen: niet meer dan 5 graden vorst
5beneden 0 °Cop vele plaatsen: 5 tot 10 graden vorst
6beneden 0 °Cop de meeste plaatsen: meer dan 10 graden vorst

Normen/aanbevelingen/literatuur