Zeefsegregatietest

(sieve seggregation test)

Beoordeling van de weerstand tegen ontmengen van zelfverdichtend beton

Nadere omschrijving

Met de zeefsegregatietest wordt de weerstand tegen ontmengen van zelfverdichtend beton beoordeeld.

Zeefsegregatietest
Zeefsegregatietest

Nadat een monster is beoordeeld op wateruitstoting, wordt een deelmonster op een zeef met (vierkante) openingen 5 mm gebracht. Het percentage specie dat door deze zeef weglekt wordt gerapporteerd als de ‘ontmengde portie’ (segregated portion).

De proef is beschreven in NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 11: Zelfverdichtend beton (Beproeving op ontmenging).

Normen, aanbevelingen, literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 2: Zetmaat

  • NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 8: Uitvloeimaat (slump flow)

  • NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 10: Blokkeringsmaat (L-box)

  • NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 11: Zelfverdichtend beton (beproeving op ontmenging)

  • NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie - deel 12: J-ring-test

  • Betoniek 13/13, Van soep tot stroop

  • Website VOBN, Zelfverdichtend beton