Zettingsscheur

(Settlement crack)

Scheurvorming in vers gestort beton, veroorzaakt door sedimentatie of vervorming van de bekisting

Nadere omschrijving

Zettingsscheuren kunnen ontstaan als gevolg van sedimentatie van de betonspecie na het storten en afwerken of door zetting van de bekisting.

Na het storten en verdichten van betonspecie kunnen onder invloed van de zwaartekracht de grotere, zwaardere delen nog uitzakken. Wanneer deze sedimentatie plaatselijk wordt verhinderd door wapening of de vorm van de bekisting, kunnen schuifspanningen ontstaan die aanleiding zijn tot scheurvorming.

In het scheurpatroon is veelal de loop van de horizontale wapening of de plaats van de beugels te herkennen.

Grote verticale doorsneden zoals wanden en kolommen zijn gevoeliger voor ongelijkmatige zetting dan horizontale vlakken met een geringe dikte zoals vloeren.

Normen / aanbevelingen / literatuur