Zwaar beton

(Heavy concrete)

Beton met een volumieke massa groter dan 2600 kg/m³

Nadere omschrijving

NEN-EN 206 onderscheidt de volgende betonsoorten naar volumieke massa :

Normaal beton

beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg/m³, maar niet meer dan 2600 kg/m³

Lichtbeton

beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800 kg/m³ en niet meer dan 2000 kg/m³.

Het wordt vervaardigd door het gebruik van licht toeslagmateriaal als vervanging van een deel of van al het toeslagmateriaal

Zwaar beton

beton met een ovendroge volumieke massa die groter is dan 2600 kg/m³

Om de gewenste hoge volumieke massa in zwaar beton te bereiken wordt zwaar toeslagmateriaal gebruikt. Doorgaans zijn dit 'droog gewonnen' groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts en sommige slakken kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt. Stalen ponsdoppen sluiten de rij, met hun hoge soortelijke massa.

benamingvolumieke massa (kg/m³)
basalt2900 – 3050
bariet4000 – 4300
magnetiet4400 – 5100
ijzererts3300 – 3400
staalslakken2800 – 3400
loodslakken3300 – 3700

Normen/aanbevelingen/literatuur