Zwartkleuring

Donkere verkleuring aan het betonoppervlak door vervuiling of algaangroei

Nadere omschrijving

Zwartkleuring en algaangroei op betonoppervlakken in de buitenlucht is een verschijnsel dat zich de laatste jaren steeds vaker manifesteert.

Onderzoek door Stutech -studiegroep 64 ‘Biologische aangroei op beton’ wijst uit dat de oorzaak een zogenoemde biofilm is. Een biofilm bestaat uit een laag micro-organismen in een slijmlaag die is vastgehecht aan een oppervlak.

Mosgroei op beton
Mosgroei op beton

Een van de oorzaken lijkt het schonere milieu. Regenwater is aanmerkelijk minder zuur geworden, en ook de gemiddeld wat zachtere winters kunnen een rol spelen.

In eerste instantie wordt esthetische schade als grootste probleem van biofilm gezien. Na het ontstaan van een biofilm kunnen zich echter mossen afzetten, waarmee de aantasting en het risico op vorstschade fors kan toenemen.

Omdat curing compounds en sommige anti-graffiticoating worden gezien als voeding voor de micro-organismen lijkt schoonmaken (waarbij het oppervlak ruwer wordt) en behandelen met deze middelen juist averechts te werken. Beste aanpak en preventie lijkt het streven naar een zo dicht en glad mogelijk oppervlak en een behandeling met hydrofobeermiddelen.

Overigens is deze vorm van vervuiling/aantasting niet beperkt tot beton. Ook bij natuursteenmonumenten treedt dezelfde aangroei op.

De studievereniging werkt aan een vervolg van het onderzoek omdat er nog steeds wat onzekerheden zijn over de beste mogelijkheden voor preventie en het verloop van het mechanisme.

Normen, aanbevelingen, literatuur